< Tillbaka

Förvärvet av BonarAgro genomfört enligt plan

Det förvärv som tidigare annonserats (pressmeddelande 2017-07-11) har nu genomförts enligt plan. Bolaget, som får namnet IFG Cresco, är ett dotterbolag till belgiska Exelto inom IFG-gruppen.

IFG Cresco, som är baserat i belgiska Lokeren, Belgien, utvecklar, tillverkar och säljer fiberbaserade textilier för professionell odling av grödor. Produkterna är ämnade att styra klimatet i odlingsmiljön. IFG Crescos solskyddstextilier används i växthus för att skydda grödorna mot starkt UV-ljus och värme samtidigt som de också isolerar mot kyla under kallare årstider. Andra produkter som IFG Cresco utvecklar och tillverkar är textilier för svampodlingar samt marktextilier för eliminering av ogräs och minskat behov av bekämpningsmedel. Produkterna säljs över hela världen genom IFG Crescos egen försäljningsorganisation. IFG Crescos omsättning är cirka 20 miljoner euro och företaget har cirka 180 anställda.
  

För ytterligare information
 
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99
  

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2017 kl. 14:00.
  
Duroc AB (publ)
Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446–4286

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 579 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)