< Tillbaka

Nytt datum för delårsrapport, kvartal 3, för Duroc AB 28/10

På grund av sjukdom så tillsattes en interim CFO per 7/10, och av praktiska skäl har ledningen och styrelsen beslutat att flytta publiceringsdatumet för delårsrapporten för kvartal 3 från 21/10 till 28/10.
  
   
Duroc AB

John Häger

För ytterligare information
John Häger, verkställande direktör Duroc, 070 248 72 99
  
  
Informationen är sådan som Duroc AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Duroc ABs försorg för offentliggörande den 14 oktober 2016 kl. 14.00. 

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen.
Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com

Pressmeddelande (PDF)