Gå till huvudinnehållet
Gå tillbaka till listan
21 juni, 2021
ViewReleaseInStandardHtml

TYDLIG RESULTATFÖRBÄTTRING I DET FJÄRDE KVARTALET 2020/2021 – UTSIKTERNA FÖR 2021/22 INDIKERAR VÄSENTLIG FORTSATT FÖRBÄTTRING.

21 juni 2021

I Durocs bokslutskommuniké juli 2019-juni 2020, visade koncernen ett rörelseresultat på 10,3 MSEK och en justerad EBIT på 19,4 MSEK för det fjärde kvartalet. I samband med att portföljbolagen rapporterat in utvecklingen för april och maj så har det framkommit att resultatet högst väsentligt har förbättrats. Det sammanlagda rörelseresultatet och justerad EBIT för dessa två månader uppgår till 19,9 MSEK. Verksamheten under innevarande månad följer samma positiva mönster. Samtliga siffror för innevarande period, april-juni 2021, är prelimära och oreviderade.

För verksamhetsåret 2021/22, vilket påbörjas 1 juli 2021, förväntas en väsentlig förbättring av helårsresultatet i förhållande till 2020/21 i den befintliga portföljen. Den starka resultatutvecklingen är främst hänförlig till de långsiktiga åtgärdsprogram som implementerats i bolagen. Dessa omfattar bland annat satsningar på produktutveckling, förbättrad produktmix, betydande investeringar i effektivisering såväl som kapacitetsförstärkning, i kombination med god kostnadskontroll. Även en gradvis normalisering av tillgången, respektive prisbilden, på insatsvaror i produktionen, medger nu en förstärkning av bolagens löpande resultat.

Durocs balansräkning är stark, med begränsade inslag av icke-materiella tillgångar, ett stort inslag av ägda produktionsfastigheter, samt en låg skuldsättningsgrad.

Flertalet av Durocs bolag upplever i dag god efterfrågan på sina produkter och de negativa effekter som Covid-pandemin fört med sig, verkar nu klinga av. Ett undantag i denna bild är dock verksamheten i den franska delen av Cotting Group, där störningar, främst inom bilindustrin, har återverkningar på efterfrågan av tekniska textilier.

Sammantaget indikerar dotterbolagens långsiktiga affärsplaner att Durocs intjäning kommer att förstärkas väsentligt under kommande år. Tillsammans med Durocs sunda finansiella ställning skapar detta ett betydande utrymme för fortsatta satsningar på lönsam tillväxt - organiskt såväl som genom opportunistiska förvärv inom såväl befintliga affärer, som nytillkommande sektorer. 

Durocs organisation har tydliggjorts och förstärkts med externa styrelsemedlemmar i dotterbolagen under det snart avslutade verksamhetsåret och detta tillsammans med vår goda resultatutveckling och sunda balansräkning medger ett fortsatt högt tempo i vår investeringsverksamhet framgent.

 

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens ovans försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021 kl. 17:50.

 

Duroc AB (publ)Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Street address: Linnégatan 18
Corporate ID number: 556446-4286

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en stark position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC). www.duroc.se. www.duroc.se

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Duroc använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies