International Fibres Group – Prisjusteringar för 2022

Vår bransch har ställts inför många prisökningar de senaste månaderna för en mängd olika produkter och tjänster. När vi är på väg mot slutet av 2021 varnas vi återigen för flera prisjusteringar av våra leverantörer och av olika anledningar.

Dessa prisökningar är en konsekvens av den fortsatta globala instabiliteten orsakad av Covid-19. Effekten av detta har märkts över vår huvudsakliga leverantörsbas från polymerer och tillsatser till logistik och energi. Dessa brister och ökade kostnader inom försörjningskedjan finns inte bara i vår bransch utan utgör svårigheter för företag över hela världen.

När vi går in i 2022 kommer industrins baskontraktspriser för polymerer och tillsatser att öka avsevärt efter de kraftiga ökningar av energikostnader som setts under de senaste veckorna.

Som ett resultat kommer våra fiberpriser att öka från januari 2022 för att delvis inkludera dessa stigande kostnader.

Läs mer på IFGs hemsida.