International Fibres Group – Ny video på R&D-anläggningen i Österrike

IFG investerade under andra halvan av 2019 1,3 miljoner euro i en ny FoU-anläggning, i Asota i Linz, Österrike. Anläggningen öppnades officiellt i september 2019. Nyligen publicerade IFG en video på anläggningen som kan ses nedan.

Läs mer om investeringen på IFGs nyhetssida samt på bolagets R&D-sida.