Herber Engineering – Nya generationen av simulering

Herber har under många år erbjudit en simuleringslösning som en stand alone produkt. Det är Herbers övertygelse att den bästa simuleringen man kan göra är tidig, många gånger månader innan man står vid maskinen och ska producera.

Det är även av yttersta vikt att simuleringen verkligen bygger på korrekt information både gällande produkten men inte minst maskinen och dess verktyg. Detta har Herber tagit fasta på i utvecklingen av den nya simuleringslösningen.

För att möjliggöra denna utveckling har Herber förutom att att ha lanserat en ny HMI för ett par år sedan också satt en kraftfull industri PC med en stor pekskärm som standard på alla Herber maskiner!

Herber kommer lansera den nya generationen av simulering under den senare delen av 2021 för att gå fullt ut med den under 2022!

Läs mer på Herbers hemsida.