Cotting Group – Vårt miljöansvar

Cotting Groups strategi för hållbar utveckling inkluderar design och tillverkning av belagda textilier som bidrar till vårt dagliga välbefinnande.

Cottings huvudmål under de senaste 15 åren har varit att minska produktionens påverkan på miljön. De två produktionsanläggningarna i Frankrike och Belgien har vardera erhållit ISO 14001-standarden. Cotting Group genomför program för att förbättra arbetsförhållandena – för säkra arbetsstationer, mindre konsumtion av produkter som är farliga för människor, och mer allmänt, implementering, tillsyn och underhåll och effektivitet av vår QHSE-policy i de två fabrikerna.

För mer information, se Cotting Groups hemsida.