Cotting Group – Ett unikt jobb på Cotting Group

Inom Cotting-gruppen pågår en del föga kända men oumbärliga arbeten för att göra det möjligt för oss att visa upp våra produkter genom att skapa ett brett utbud av ”swatches”, ”moodboards” och andra visningshjälpmedel. Alla dessa materiella säljhjälpmedel är skapade av Sylvie på Atelier des Collections, som här berättar om sitt arbete – Läs mer på Cottings hemsida.