Affärsområde Övrig Industri

Affärsområde Övrig industri bedriver produktion av kundanpassade nischprodukter, specialbearbetning samt underhåll av komponenter till verkstads-,kraft-, process- ochtransportindustrin. I affärsområdet ingår verksamheterna  Duroc Rail och Duroc Laser Coating.

Duroc Rail AB i Luleå erbjuder service i Skandinavien på underhåll och reparation av järnvägshjul med snabba leveranser, hög kvalitet och stort kunnande på underhåll av hjul.

Duroc Laser Coating AB i Luleå erbjuder kunderna ökad livslängd, produktivitet, säkerhet och minskade underhållskostnader genom sin expertis på lasersvetsning och materialteknik.

Duroc Rail AB

Duroc Rail levererar underhåll av järnvägshjul till svenska och utländska kunder. Företaget är strategiskt beläget i Luleå och VTG och LKAB Malmtrafik är exempel på kunder. Kundbasen finns till största delen i Sverige och underhållserbjudandet riktas mot godsvagnar och lok.

Duroc Rail AB
Svartöns industriområde
SE-973 42 Luleå
Phone +46 920 354 06
Vd Dan Bergman
www.durocrail.com

Duroc Laser Coating AB

Duroc Laser Coating levererar tjänster och produkter baserade på material- och ytbehandlingsteknologi till bl a kraft-, gruv/stål-, papper/massa-, offshore-, flyg- och verkstadsindustrin.

Erbjudandet innefattar laserytbehandling kompletterad med traditionell ytbehandling av komponenter och system med av högt ställda krav på prestanda, livslängd och kvalitetssäkring. Kundvärde skapas i form av bl a produkter med bättre prestanda, ökad tillgänglighet i kundernas produktionsprocesser och minskade underhållskostnader.

Duroc Laser Coating AB
Svartöns industriområde
SE-973 88 Luleå
Tel +46 70 673 05 45
Vd Joachim Andersson
www.duroclasercoating.com