Gå till huvudinnehållet
Gå tillbaka till listan
20 mars, 2024

Duroc Rail i strategiskt samarbete med LKAB

Duroc har ingått ett strategiskt samarbete med LKAB som syftar till att gemensamt utveckla erbjudandet inom underhåll för järnvägshjul och relaterade komponenter. Samarbetet innebär att LKAB förvärvar 49 procent av Duroc Rail AB (Rail), för en preliminär köpeskilling om 75 Mkr och kommer därtill att tillsammans med Rail utveckla och låta bygga en ”state of the art” produktionsanläggning i Luleå.

Den nya anläggningen, som kommer att ägas av LKAB och nyttjas av Rail, beräknas stå färdig under slutet av 2025. Investeringen medger ökad flexibilitet och produktivitet samt blir dimensionerad för att kunna stötta den förväntade framtida tillväxt som de industriella satsningarna i Norrbotten kommer att innebära för Rails verksamhet.

Duroc har sedan förvärvet av Rail i slutet på 90-talet byggt upp bolaget till dagens starka position samt har metodiskt investerat och utvecklat verksamheten till vad den är idag. Bolaget har varit, och kommer att fortsätta vara, en vital del för järnvägstrafiken i Norrland och samarbetet är därmed ett naturligt steg i den fortsatta tillväxtresan för Rail.

”Jag är väldigt tillfreds med överenskommelsen med LKAB som är en av våra viktigaste kunder. Duroc Rail behöver nya industrilokaler och genom att LKAB går in som delägare kan vi säkerställa utveckling och kapacitet för framtiden, där vi ser att den gröna industrialiseringen som sker kommer att kräva mer och effektivare underhåll på vagns- och lokhjul. Vi kommer alltså även i fortsättningen investera i och utveckla erbjudandet för alla kunder i regionen vilket skapar förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Vi är glada att vår mer än 100-åriga verksamhet med 50 medarbetare fortsätter att utvecklas i Luleå, säger Durocs VD och koncernchef John Häger,

Försäljningen av 49 procent av Rail förstärker väsentligen Durocs redan starka finansiella situation vilket ytterligare öppnar upp för framtida satsningar. Genom transaktionen är koncernen proforma i det närmaste skuldfri med ett eget kapital om ca 1 150 Mkr och en soliditet på ca 60 procent.
Transaktionen är formellt villkorad av att fastighetsöverlåtelsen avseende den nya produktionsanläggningen genomförs, vilket förväntas ske innan årsskiftet. Duroc bibehåller sitt majoritetsägande i Rail som även framgent kommer ingå i koncernens konsoliderade räkenskaper. Rail omsatte 22/23 ca 150 Mkr och har ca 50 anställda.

Stockholm den 7 november 2023

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7e november kl. 08.20

Filer för nedladdning

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Duroc använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies