Filtrera

Årtal

Rapporter

Bokslutskommuniké januari-juni 2017

Publicerad: 2017.08.28 i Hem

Andra kvartalet 1 april – 30 juni · Nettoomsättningen var 585,8 MSEK (478,0)  · Rörelseresultatet var 22,5 MSEK (14,6)  · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 MSEK (22,9)  1 januari – 30 juni · Nettoomsättningen var 1 170,3 MSEK (944,8) · Rörelseresultatet var 60,3 MSEK (38,2) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick…

Bokslutskommuniké januari-december 2016

Publicerad: 2017.02.14 i Hem

Ett nytt Duroc tar form Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 2016 uppgick till 115,1 Mkr (120,5) och rörelseresultatet uppgick till 3,1 Mkr (2,7). Orderingången fjärde kvartalet 2016 uppgick till 100,5 Mkr (106) och den utgående orderstocken var 62,3 Mkr (68,9). Nettoomsättningen under perioden januari till december 2016 uppgick till 409,6 Mkr (410,9) och rörelseresultatet uppgick till…

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Publicerad: 2016.02.12 i Hem

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 2015 uppgick till 128 Mkr (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (-4). Orderingången under fjärde kvartalet 2015 uppgick till 111 Mkr (151). Nettoomsättningen under perioden januari till december 2015 uppgick till 461 Mkr (506) och rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (-6). Orderingången under perioden januari till december 2015 uppgick till…