Filtrera

Årtal

Pressmeddelanden

Publicerad rättelse av Delårsrapport januari – juni 2015

Publicerad: 2015.07.17 i Hem

Duroc AB (publ) har publicerat en rättelse av Delårsrapport januari – juni 2015. Rättelsen av Delårsrapport januari-juni 2015 avser korrigeringar av skatt och finansnetto för perioden APR-JUN 2015 i koncernens resultaträkning, utan påverkan på resultatet.

För ytterligare information

Christer Tånnander koncernchef Duroc, 070-608 49 70

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 kl 11.20.

Pressmeddelande (PDF)