Filtrera

Årtal

Pressmeddelanden

Duroc utser t f verkställande direktör

Publicerad: 2016.03.17 i Hem

Duroc AB:s styrelse har utsett bolagets vice styrelseordförande Carl Östring till t.f. verkställande direktör för bolaget från och med den 1 april 2016.
För ytterligare information
Sture Wikman, styrelseordförande
070- 590 56 89
sture.wikman@duroc.com
Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2016 kl 17.45.

Pressmeddelande (PDF)