Filtrera

Årtal

Pressmeddelanden

Duroc Special Steel förändrar sin verksamhet

Publicerad: 2016.02.26 i Hem

Duroc ABs VD Christer Tånnander sammanfattar: ”Duroc Special Steel har gått med kraftiga förluster de senaste 4 åren och det är framförallt produktionen av kallvalsat bandstål som bidragit till detta. En låg efterfrågan och överkapacitet på marknaden för kallvalsade produkter har lett till stora förluster. Detta faktum tillsammans med en osäker framtid har lett till beslutet att genomföra strukturförändringar. Det innebär att vi upphör med all produktion av kallvalsade bandstål, d.v.s valsverket, värmebehandlingsugnarna och spaltningsprocessen stängs ner under 2016”.

Duroc Special Steel kommer framöver bedriva lager och logistikverksamhet av valsat stål.

Varsel har lämnats till Arbetsförmedlingen och fackliga förhandlingar har inletts.

För ytterligare information
Christer Tånnander, VD Duroc, 070-6084970
    

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2016 kl 16.00.
    

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen.
Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com

Pressmeddelande (PDF)