Filtrera

Årtal

Pressmeddelanden

Duroc publicerar årsredovisning 2016

Publicerad: 2017.03.31 i Hem

För ytterligare information
John Häger, verkställande direktör Duroc, 070 248 72 99

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl 07.00. 

Pressmeddelande (PDF)