Filtrera

Årtal

Pressmeddelanden

Duroc publicerar årsredovisning 2015

Publicerad: 2016.03.31 i Hem

För ytterligare information
Carl Östring, t.f. verkställande direktör Duroc, 070-301 93 32
Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016 kl 16.00.

Pressmeddelande (PDF)