Filtrera

Årtal

Pressmeddelanden

Duroc publicerar årsredovisning 2014

Publicerad: 2015.04.02 i Hem

Duroc AB (publ) publicerar årsredovisningen för räkenskapsåret 2014. Den finns tillgänglig på Durocs webbplats www.duroc.com (http://www.duroc.com/) samt kommer att distribueras till de aktieägare som aktivt begär det.

För ytterligare information
Christer Tånnander koncernchef Duroc, 070-608 49 70

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2015 kl 10.00.

Pressmeddelande (PDF)