ÅRSSTÄMMA 2021-11-09

STÄMMOHANDLINGAR

Årsstämman för räkenskapsåret 2020/2021 kommer att genomföras med poströstning.

 

 

 

PROTOKOLL