Herber Engineering – Perforera investerar i framtiden med nya lokaler & rörlaser ifrån Herber

Efter 6 års samarbete var det nu dags att investera igen. Perforera uttrycker tydligt hur värdefullt det är att få handla lokalt. ”Givetvis är det en ynnest att få bidra till det lokala, men inte minst är närheten till service inom Sverige en stor fördel. Något som oftast blir till ett akut behov när det väl gäller.”
– Jonas Davidsson, VD Perforera

I samband med investeringen satsas det även kraftigt på både lager och kontorsytor för att få plats med både material, människor och nya maskiner.

Läs mer på Herbers hemsida.