Herber Engineering – Hur arbetar vi med automation?

Visste du att majoriteten av Herbers bockmaskiner som levererats de senare åren också levererats med automation? Behovet av automation för vissa typer av produkter och volymer är helt givet, hur lösningen set ut anser inte vi vara lika given. Det är så många parametrar att beakta inför och under skapandet av en automation att en standardiserad lösning i princip inte existerar.

Läs mer på Herbers hemsida.