Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2017                         28 Augusti 2017

Årsstämma 2017                                          26 Oktober 2017

Delårsrapport Juli – September                 7 November 2017

Delårsrapport Juli – December                  9 Februari 2018

Delårsrapport Juli – Mars                           7 Maj 2018

Bokslutskommuniké 2017/2018              27 Augusti 2018