Styrelse

Peter Gyllenhammar
Stockholm. Född 1953.
Styrelseordförande sedan bolagstämman 27 april 2017. Ej avslutade studier vid Handelshögskolan i Stockholm. Ägare och styrelsens ordförande i Gyllenhammar Holding AB (inklusive Peter Gyllenhammar AB). Ordinarie ledamot av styrelsen i Arise AB samt International Fibres Group AB. Antal aktier i Duroc indirekt via Peter Gyllenhammar AB: 21 066 783 serie B och 9 933 217 serie C.

Carl Östring
Lidingö. Född 1974.
Ledamot sedan 2013. Jur.kand. Bakgrund som advokat, Managing Partner och delägare på advokatbyrå i Sverige och Ryssland. Sedan 2011 chefsjurist och Investment Manager på AB Traction. Styrelseordförande i Drillcon AB, styrelseledamot i Ankarsrum Industries AB, Recco Holding AB med dotterbolag samt Creatum Holding AB. Antal aktier: 10 000 B-aktier och 3 200 B-aktier tillsammans med maka.

Carl Östring

Carina Heilborn
Täby. Född 1973.
Ledamot sedan 2016. Civilekonom, bakgrund som revisor på KPMG, CFO samt Investment Manager på Peter Gyllenhammar AB, styrelseledamot i International Fibres Group AB, Scandbook Holding AB, Scandbook AB, Direktlaminat AB och Equuleus AB samt VB Value Research AB. Antal aktier: 0.

Carina Heilborn

Ola Hugoson
Ystad. Född 1957.
Bakgrund: Sedan 1982 arbetade inom familjeföretaget Polykemi AB, Vd och koncernchef sedan 1997. Utbildning: Civilekonom Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Polykemi AB. Antal aktier: 10 000 B-aktier.

Ola Hugoson

Johan Öberg
Stockholm. Född 1970.
Bakgrund: Senior Partner and Director, Managing Partner BCG Sweden. Utbildning: MBA från INSEAD Styrelseuppdrag: Inga

Johan Öberg

VALBEREDNING
Mer information om Durocs valberedning och styrelseval