Duroc Rail – Nytt avtal för Norrlandstrafiken

Duroc Rail har tecknat nytt avtal för logistiklösningar och underhåll av hjul till nattågstrafiken till övre Norrland. Avtalet är en utveckling och utökning av befintlig avtalsrelation med Bombardier Transportation som är det företag som ansvarar för fordonsunderhållet.

Avtalet löper från 13 december 2020 över 4 år med option om förlängning och omfattar alla lok och personvagnshjul som ägs av Trafikverket och används på nattågstrafiken på övre Norrland.