Duroc Laser Coating – Ny robot, förbättrad kapacitet

DLC har under senaste veckorna uppgraderat maskinparken med både en ny industrirobot och en ny pulvermatare, dessa investeringar gör att vi blir både flexiblare och kvalitetssäkrare i våra laserprocesser.

Läs mer på DLCs hemsida.