Cresco – Phormium utser Renko Schuil till skärmkonsult

Nyligen förstärktes Phormiums försäljnings- och marknadsföringsteam med en skärmkonsult: Renko Schuil. Renko har mer än 20 års erfarenhet inom trädgårdssektorn, närmare bestämt inom tekniska leveranser till högteknologiska växthus.

För mer information, se Crescos hemsida.