Cotting Group – På Hotel & Lodge Meeting & Awards i Paris

Evenemanget hålls på den prestigefyllda Pavillon Cambon Capucines och kommer att ge möjlighet till värdefull interaktion mellan internationella aktörer inom besöksnäringen. En dag och kväll riktad till hotellspecialister, arkitekter, designers och tillverkare som vill träffa leverantörer av innovativa produkter och lösningar för högklassig gästfrihet.

Läs mer på Cotting Groups hemsida.