Cotting Group – Kalytera

Cotting har åtagit sig att utveckla ett nytt, innovativt sortiment av produkter som är särskilt lämpade för hälso- och omsorgsektorn. Som det grekiska namnet antyder är målet att kunderna ska njuta av den bästa kvaliteten både vad gäller funktionalitet och stil.

Enligt WHO är tre typer av välbefinnande kombinerade (fysiska, mentala och sociala) en nyckelfaktor för att njuta av långvarig god hälsa. Jakten på välbefinnande blir mer holistisk och påverkar alla generationer.

Som svar på detta behov går läkaryrken samman för att erbjuda allsidig patientvård. Traditionella och progressiva behandlingsystem börjar överväga alternativa vårdterapier, inklusive sport, konst eller meditation – som alla bidrar till löftet att ”leva bättre längre”.

Utrymmen utformas för att vara mer välkomnande och mindre sanerade. På detta sätt förändras och anpassas estetiska koder till de nya värden som förväntas av patienter.

För KALYTERA har Cotting Group fokuserat särskilt på 16 färger. Dessa har delats in i 4 teman enligt deras avsedda användning. Tanken bakom detta är att färg är den mest delade och lättförståeliga universella symbolen som alla kan identifiera sig med

Läs mer på Cotting Groups hemsida.