AFFÄRSOMRÅDE TEKNISKA TEXTILIER

Affärsområdet utgörs av Cotting Group som består av det franska bolaget Griffine Enduction respektive det belgiska bolaget Plastibert & Cie.

 

Plastibert och Griffine är sedan mer än 60 år etablerade på den internationella marknaden för coated textiles (belagda textilier). Produkterna utgörs av PVC- och PU-belagda textilier som används inom en rad olika områden, bland annat bilinredning, modeindustrin, skyddskläder, sjukhussängar, tandläkarstolar, möbler och väggbeklädnad. Griffine har en helägd produktionsanläggning i Nucourt, ca 50 km nordväst om Paris, och Plastibert har en helägd produktionsanläggning i Wielsbeke, ca 30 km sydväst om Gent.

 

 

MARKNAD MED TILLVÄXTPOTENTIAL

Globalt bedöms marknaden för belagda textilier uppgå till ca 170 miljarder SEK, varav den europeiska del där Cotting idag har huvudparten av sin avsättning, utgör närmare 40 miljarder SEK. Marknaderna för belagda textilier bedöms växa med ca 4% per år. Branschen är fragmenterad samtidigt som inträdesbarriärerna är höga. Verksamheten är kapitalintensiv och kunderna har höga krav på leveranssäkerhet. Duroc bedöms ha goda möjligheter att växa inom denna sektor, såväl organiskt som genom fortsatta opportunistiska förvärv.

 

BESÖK VÅRA DOTTERBOLAGS HEMSIDOR