AFFÄRSOMRÅDE ÖVRIG INDUSTRI

Affärsområdet utgörs av Duroc Rail och Duroc Laser Coating.

 

DUROC RAIL

Duroc Rail levererar kvalificerat underhåll av järnvägshjul för lok och vagnar till järnvägsoperatörer på främst den svenska marknaden. Med ett effektivt hjulunderhåll bidrar Duroc Rail till sänkts driftskostnader per transportkilometer. Lönsamheten inom Duroc Rail har historiskt varit god och stabil vilket varit möjligt genom stora, kontinuerliga investeringar i verksamheten.

 

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ UNDERHÅLL

Duroc tillgodoser norra delen av den svenska marknaden för underhåll av järnvägshjul. Tillgången på järnmalm i Norrland innebär stora volymer av tunga transporter vilket medför ett konstant slitage på järnvägshjul. Med miljöfrågor i fokus sker också en ökning av järnvägstrafiken både vad gäller transport av människor och gods. Ökad järnvägstrafik, högre axellaster och snabbare tåg ökar efterfrågan på hjul, räls och underhåll med hög kvalitet och prestanda. Antalet varianter av hjulpar har ökat väsentligt de senaste fem åren med högre krav på underhållsleverantörerna som följd. Duroc Rail har en styrka i att snabbt kunna anpassa sig efter förändringar på marknaden.

 

 

 

DUROC LASER COATING

Duroc Laser Coating är Sveriges ledande företag inom laserytbehandling. Bolaget erbjuder renovering och nytillverkning av industrikomponenter baserat på laserytbehandlingsteknik. Metalluppbyggnad med hjälp av laserteknologi möjliggör ökad produktprestanda och möter krav på extrema yt- och funktionsegenskaper gällande bland annat friktion, korrosion och slitage.

 

Duroc Laser Coatings kunder har högt ställda krav på prestanda, livslängd och kvalitetssäkring och befinner sig bland annat inom kraft-, gruv/stål-, papper/massa-, offshore-, flyg-, och verkstadsindustrin. Exempel på komponenter som bearbetas är valsar, ventiler, verktyg, axlar, kuggar, hylsor och drivhjul. Efterfrågan drivs främst av aktiviteten inom processindustrin.

 

 

 

BESÖK VÅRA DOTTERBOLAGS HEMSIDOR