AFFÄRSOMRÅDE FIBER

Affärsområde Fiber utgörs av International Fibres Group (IFG). IFG är en av världens ledande oberoende producenter av polypropylenbaserade fibrer och garner med kunder främst inom bil-, anläggnings-, möbel- och filterindustri. Produktionsanläggningarna är lokaliserade i Belgien, Storbritannien, USA och Österrike med en total årlig produktion om ca 100 000 ton fiber.

 

I IFG ingår också Cresco i Belgien som utvecklar och producerar produkter för professionella odlare. Produkterna bidrar till gynnsamma miljöer i växthus, svampodlingar och komposteringsanläggningar. De återfinns också i parkmiljöer där de används till att förhindra tillväxt av ogräs. Det finns stora liknelser med de övriga fiberbolagen ur ett produktionstekniskt perspektiv.

 

FIBER HAR MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Syntetfiber är fördelaktigt jämfört med naturfiber inom många användningsområden. Främst för att syntetiska material är kostnadsmässigt konkurrenskraftiga och kan anpassas efter användningsområde. Syntetfiber kan tillverkas i olika färger och efter önskvärda egenskaper som exempelvis slitstarkt, fuktresistent, flamresistent, lätt, starkt, dränerande, absorberande eller filtrerande. Polypropylen är IFG:s vanligaste insatsvara. De syntetiska fibrerna är uppdelade på två produktområden; stapelfibrer och filamentgarn. Stapelfibrer tillverkas i olika diametrar och skärs till förutbestämda längder. I nästa steg processar IFG:s kunder fibern till syntetiska tyger eller annat material som används i tillverkningen av slutprodukten. Filamentgarn är en mer förädlad produkt än stapelfiber. Produkten består av ett garn som tillverkats i olika diametrar innan det levereras till kunder främst inom möbelindustrin.

 

GLOBAL OCH BRED KUNDBAS

IFG:s stapelfiber och filamentgarn säljs som insatsvaror till flertalet olika sektorer bland annat till bilindustrin med användningsområden inom bilinteriör samt tekniska lösningar som stötfångare, ljud- och kabelisolering. Till möbelindustrin säljs stapelfiber och filamentgarn som främst används vid tillverkning av golv, mattor och möbelklädsel. Ett annat användningsområde är inom anläggningsindustrin där stapelfiber bland annat används i fiberduk som placeras under asfalten med egenskaper att separera, stärka eller dränera. Därtill används stapelfiber till filter för industriellt bruk med filterindustrin som kund.

 

 

IFG CRESCO

Crescos produkter används av professionella odlare runt om i världen. Den viktigaste produkten är textilier för växthus som styr klimatet för odlingen. Funktionen kan vara att utestänga strålningsvärme men också t.ex. en isolerande funktion för lägre energiåtgång. Lokalproducerade grödor och livsmedel blir alltmer populärt för att minska transportbehoven och därmed belastningen på miljön. Crescos produkter kundanpassas i fabriken i Belgien där det även finns en produktutvecklingsenhet som i nära samarbete med säljorganisationen utvecklar nya produkter baserat på marknadens behov.

 

BESÖK VÅRA DOTTERBOLAGS HEMSIDOR