AFFÄRSOMRÅDEN

Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fiber, Industrihandel och Övrig Industri. En gemensam ledstjärna för all verksamhet är att vi skapar en konkurrenskraftig industri, en god arbetsmiljö och ett hållbart samhälle.

Uppdelning försäljning*

2261

(MSEK)

79

(%)

480

(MSEK)

17

(%)

124

(MSEK)

4

(%)

* Enligt senast publicerad rapport