AFFÄRSOMRÅDEN

Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fiber, Industrihandel och Övrig Industri. En gemensam ledstjärna för all verksamhet är att vi skapar en konkurrenskraftig industri, en god arbetsmiljö och ett hållbart samhälle.

Uppdelning försäljning*

2252

(MSEK)

76

(%)

590

(MSEK)

20

(%)

132

(MSEK)

4

(%)

* Enligt senast publicerad rapport