AFFÄRSOMRÅDEN

Verksamheten är indelad i fyra affärsområden; Fiber, IndustrihandelÖvrig Industri och Tekniska Textilier. En gemensam ledstjärna för all verksamhet är att vi skapar en konkurrenskraftig industri, en god arbetsmiljö och ett hållbart samhälle.