AFFÄRSOMRÅDEN

Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fiber, Industrihandel och Övrig Industri. En gemensam ledstjärna för all verksamhet är att vi skapar en konkurrenskraftig industri, en god arbetsmiljö och ett hållbart samhälle.

Uppdelning försäljning*

2162

(MSEK)

79

(%)

449

(MSEK)

17

(%)

110

(MSEK)

4

(%)

* Enligt senast publicerad rapport